История на ТУ-Варна


ехнически университет – Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание с цел осигуряване на условия за обучение на инженерни кадри в областта на корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България индустриални комплекси в областта на химията, корабостроенето и кораборемонта, двигателостроенето, транспорта, електроенергетиката, електрониката и съобщенията.

Първоначално университетът се създава под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ – Варна) с три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен. Първият прием на студенти в МЕИ – Варна се извършва през учебната 1963/64 г. по следните специалности: Двигатели с вътрешно горене, Корабни машини и механизми, Корабостроене, Технология на машиностроенето, Електрически машини и апарати, Радиотехника, Далекосъобщителна техника, Автоматика и телемеханика и Автоматизация на производството.

Създаването на МЕИ – Варна е мащабно възстановяване на Техническия факултет към Държавния университет “Свети Кирил Славянобългарски” гр. Варна, създаден официално на 18 август 1945 г. Техническият факултет е имал следните отдели: машиностроителен, корабостроителен, електротехнически, строително-архитектурен и индустриална химия. Факултетът, както и университетът, предвид промените в обществено-политическия живот в България през този период, са претърпели значителни промени, като през 1958 г. се дипломират последните инженери – корабостроители, обучавани в Техническия факултет.
Първите преподаватели в МЕИ – Варна са бивши преподаватели от Техническия факултет или негови възпитаници, поради което се счита, че МЕИ – Варна е правоприемник на Техническия факултет към Варненския държавен университет.
През годините на своето съществуване МЕИ – Варна от малък институт, подготвящ инженерни кадри, с регионално значение се превръща в Технически университет с национално значение, провеждащ обучение на студенти по 26 специалности. За 50-годишния период на дейност на ТУВ са дипломирани над 40000 специалисти с висше образование в областта на “Технически науки”, “Природни науки, математика и информатика”, “Социални, стопански и правни науки” и “Педагогически науки в направление Техника и технологии”.
В настоящия момент ТУВ разполага с пасивен сграден фонд с разгъната застроена площ от 67542 м2. Всички сгради на университета са сравнително нови – построени са след 1968 г.

Кампусът на Университета е реновиран и озеленен. През 2009 е създаден съвременен спортен комплекс от футболно, волейболно и няколко баскетболни и игрища. Към момента ТУ-Варна предоставя на своите студенти за ползване, както в учебни часове, така и в извънучебните занятия три баскетболни игрища, футболен стадион с олимпийски размери, разделен на три малки помощни игрища, игрище за плажен волейбол, многофункционална спортна зала, предназначена за волейбол, баскетбол, тенис на корт и художествена гимнастика. В спортната зала има отделна зала за спортове по бойни изкуства, зала за тенис на маса и зала за фитнес. В момента се планира изграждането на съвременен открит тенис корт.

През последните години бяха създадени три общо-университетски лаборатории. През 2008 е създадена общо-университетската лаборатория по Мехатроника, през 2009 г. е създадена общо-университетската CAD-CAM лаборатория, а през 2012 г. е създадена общо-университетската лаборатория по Електроника.

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s